13-21 Αυγούστου το κατάστημα μας θα παραμείνει κλειστό. Όλες οι online παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα αυτό θα σταλούν στις 22/8.
logo

THE STORY OF OWL IS NOW

Created on the city streets among the night prowlers, the artists, the riders and people with a passionate attitude. With our love for street apparel, we opened business in an abandoned shirt factory with just a small range of clothes. We soon had a following which appreciated our premium quality and unique custom fabric designs. The company outgrew the shirt factory and moved to a new spot comprising a custom workshop and retail shop.

CUSTOMIZING

Our team chooses the patterns and fabrics each season to create a streetwear line that is both limited and iconic. Design is always evolving but customizing is stable. Owl , creates standard and limited productions of streetwear apparel also giving customers the option of customizing their clothes. Each garment is cut, checked, sewn, double checked and labeled by hand.Contact us for any customized wish through our contact form.

ON THE CITY STREETS

With our streets buckling under crisis , there are those who motivate greatness. Athletes , musicians, producers, photographers...Owl supports and is supported by people who offer inspiration and positive attitude to our society.